Privacyverklaring Happy2bu.nl

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen. Je bezoekt mijn website happy2bu.nl voor informatie. Bij nadere interesse meld je je aan via het contactformulier of je doet een aanvraag voor een gratis en vrijblijvend intake/kennismakingsgesprek. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.
Als je een vraag hebt of een intake/kennismakingsgesprek wilt aanvragen via het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van ‘Happy2bu’, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel consult of relatie- en gezinstherapie). Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om je te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Wat gebeurt er terwijl je surft?
Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.

Cookies – laat ze voor je werken
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Je gegevens zijn goed beveiligd
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Je persoonsgegevens bewaar ik 7 jaar.
Voor de begeleidingsgegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf het laatste consult).

Ik ga vertrouwelijk om met de  persoonsgegevens. Ik zal bijvoorbeeld je gegevens alleen met een ander delen als je daar toestemming voor hebt gegeven. Ook voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts of bij een verwijzing naar een andere zorgaanbieder  is toestemming van jou nodig.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?
Neem ook dan contact op via:

Lonneke Segaar/ Happy2bu
Te Alkmaar

KvK:
85737186
www.happy2bu.nl
Lonneke@happy2bu.nl

Dank voor het lezen. Warme groet!
Lonneke Segaar