Happy2bu biedt voor alle gezinsproblemen en alle soorten gezinssystemen laagdrempelige hulp op maat, waarbij betrokkenheid en respectvol handelen voorop staat.

Gezinstherapie wordt ook wel systeemtherapie genoemd. Het systeem is namelijk een term die staat voor alles wat belangrijk is in de omgeving en de leefwereld van de hulpvrager. Dat kan het gezin zijn, maar ook soms andere familie of opvoeders. Ook gescheiden ouders of nieuw samengestelde gezinnen komen vaak voor uitdagingen te staan.

Conflicten, onrust, zorgen, het kan soms allemaal te veel zijn. Waar nu te beginnen met elkaar? Hoe verliezen we elkaar niet uit het oog? Hoe behouden we de rust met elkaar? Hoe maken we goede afspraken samen?

Als gezinstherapeut kijk ik samen met het hele gezin/systeem naar jullie manier van communiceren, welke patronen er zijn ontstaan, of er sprake is van intergenerationele overdracht en wat jullie als gezin precies nodig hebben om verder te komen. Daarbij richt ik me niet op één gezinslid, maar stel ik het gehele gezin/systeem centraal. Problemen worden bespreekbaar gemaakt en er wordt achterhaald waar die problemen vandaan komen. Als gezinstherapeut reik ik jullie handvatten aan hoe je samen beter kunt communiceren en tot oplossingen kunt komen.

 


Individuele counseling

Relatietherapie